Om os

Etik og værdier

Fra vores egen direktør baggrund ved vi, hvor krævende det kan være at have eksterne samarbejdspartnere.  Vores tilgang er derfor, at vores samarbejdspartnere skal kunne mærke, at de både får tilført ekstra ressourcer og specialiserede kompetencer. Dette kan, for eksempel, foregå ved at vi er meget handson, og eksekverende i samarbejdsforløbet.   

Vi ved, hvad det betyder, når vi igennem projektets udførelse arbejder sammen med virksomhedens medarbejdere, og sætter dem i stand til at eksekvere. For virksomheden betyder det, at der internt både er ressourcer og kompetencer til fortsat at navigere og eksekvere, når vores del af forløbet er tilendebragt.  

I en verden, hvor forandringer sker med større og større hastighed, vil forudsætningerne for en vilkårlig plan hurtigt ændre sig. Derfor skal virksomhedens interne ressourcer igennem forløbet have værktøjskasse og forudsætninger til den agilitet en succesfuld implementering over tid kræver.
Vvil forstå og bidrage til sammenhængskraften i hele værdikæden. Vi vil forstå det organisatoriske udgangspunkt, som har betydning for optimal og succesfuld eksekvering. 

Ud fra det bedste match mellem indsats, omkostninger og resultat, tager vi altid udgangspunkt i virksomhedens situationofte med baggrund i en indledende diagnose. Vores forskellige kompetencer medfører, at vi både er forpligtet til, og KAN iværksætte de rette aktiviteter med de rette kompetencer i forhold til den enkelte virksomheds behov og udgangspunkt. 

Vores partner team

Vi står altid til rådighed for et kaffemøde. Måske ser I en række symptomer, I ønsker at få gjort noget ved? Vi kan hjælpe jer med inspiration i forhold til hvilke indgreb, der er mest effektive, og giver mest værdi for pengene. Derfor kan vi også møde flere op, og drøfte jeres situation, så I får inspiration fra en større pulje af specialisterfaringer.

Partner

Trine Wenck Von Wenckheim

Trine er supply chain specialist, og har et stærkt blik for at se optimeringer på tværs af værdikæden, og har demonstreret gode resultater indenfor området gennem årene.  Trines speciale er optimering af flowet, og processer i den samlede værdikæde. Det kan være beslutningsgrundlaget om makeorbuy strategier, samt den fulde eksekvering heraf 

En gennemgribende optimering af værdikæden er afgørende når man skal geare en virksomhed til en succesfuld og ekspansiv skaleringsstrategi.”  

Trines bidrager endvidere med stor viden og målbare resultater omkring optimering af ERP ved øget digitalisering, og har indgående erfaring som projektleder på store tunge tekniske projekter.

Trine har en baggrund som maskiningeniør, og har 20 års ledelseserfaring i forskellige Supply Chain og R&D Director roller i internationale teknologi og ingeniørvirksomheder, og blandt andet løftet tunge projekt-og ledelsesopgaver hos Damixa, Universal Robot, ABB og Danfoss. 

Desuden har Trine 3 års erfaring konsulentrollen, hvor Trine blandt andet har bidraget til Supply Chain og Sourcing strategier, samt eksekveret flytning af produktion på tværs af landegrænser. 

 For virksomheder i vækst er sammenhængskraften og processerne mellem R&D og den samlede supply chain helt afgørende for væksten. Men flere virksomheder oplever også et behov for at få udviklet og optimeret deres værdikæde, på grund af de store drivers påvirkning indenfor digitalisering og bæredygtighed”.  

Kontakt:
trw@eruption.dk
tlf +4528892970

Managing Partner

Bettina Eriksen 

Bettinas styrke ehurtigt at stille skarpt på, hvordan man sikrer virksomheden en fremtidssikker position med sammenhæng i organisationsstruktur og værdikæde.  Med de dominerende drivere inden for digitalisering og bæredygtighed, oplever mange virksomheder at deres eksisterende strategiske position udfordres, hvorfor den strategiske udvikling sættes i fokus. Bettina mestrer at få virksomheden igennem en optimal proces med forandringsledelse eller organisationsudvikling som ofte afgørende discipliner 

Bettina har ligeledes bistået mange virksomheder med revitalisering af afsætningsstrategi og forretningsudvikling, som led i en succesfuld eksekvering af en allerede vedtagen strategi. 
Bettina er stærk på at se hvor virksomheden har sine udfordringer, samtidig med at ny kurs sættes.  Bettina har 10 år erfaring som konsulent med dokumenterede resultater på bundlinjen indenfor turnarounds, strategi og organisationsudvikling af store ingeniør, industri og energi virksomheder samt offentlige virksomheder.  
Bettina har desuden over 10 års erfaring som direktør dels for strategi og business development, og dels som direktør for virksomheder, med behov for turnarounds og forandringsledelse, herunder blandt andet ABB LV Scwitchgear, ABB Fuel Tech, Udvikling Fyn, EWII Mobility.

Bettina har i en årrække undervist på SDU i Corporate Strategy, samt Organization og Management på den internationale linie på Teknisk fakultet.


Kontakt:
bde@eruption.dk
tlf +4524237530

mads nyt

Partner

Mads Graves 

Digitalisering, bæredygtighed og kommunikation i en organisationsstrategisk retning er Mads’ hovedområderkompetencer. Han analyserer hurtigt udfordringer og muligheder og er meget erfaren i at operationalisere strategiske potentialer ned i helt konkrete handlingsplaner.

Herudover er han en erfaren coach og har gennemført adskillige assessmentforløb for at skabe bedre sammenhæng mellem mål og ressorucer.

Mads er en erfaren leder med mere end 20 år som medlem af direktion og bestyrelser herunder i alt cirka 10 som leder i den offentlige sektor..

Mads er uddannet journalist og Master of Public Management fra Syddansk Universitet. Herudover har han gennemført lederprogrammer på Stanford University og INSEAD Business School.

Mads har i en årrække undervist og virket som censor på forskellige uddannelsesinstitutioner på fagområderne kommunikation og organisation.

Kontakt:
mgl@eruption.dk
tlf +4540310575

Brancher og cases

 Det er ikke nødvendigvis en fordel at branchekendt. Nogle gange får man ikke øje på den skæve vinkel eller den afgørende detalje, når man ser på det vante. Desuden er det værdiskabende at kunne tage de bedste ideer, modeller og processer fra andre brancher, der muligvis er kendte for at være best in class indenfor det pågældende område. 

Som samlet team har vi erfaringer fra en lang række brancher, og kan derfor søge viden i teamet. 

Vores mangeårige branche erfaring strækker sig over:  

 Store og mellemstore internationale industrivirksomheder. Teknologi, IT og robot virksomheder. Offentlige og offentligt regulerede virksomhederLater stage start-ups. Born global virksomheder. Energi og forsyningssektoren. E mobility og Telemedicin. Medie og kommunikation. Oplevelsesindustrien. 

 Cases

 Vores kunder har altid krav på diskretion. Derfor skal reference forhold aftales på forhånd. Nedenstående er et udpluk af forskellige cases vi har gennemført i samarbejde med forskellige virksomheder og organisationer.

 Stor international industrikoncern med selskaber i ca 50 lande. 

 Mål: I et af de større koncernområder skal ebitda ratio udvikles fra 5-12% over 5 år.

 Indsats: Diagnose af udgangspunkt, og oplæg om kort- og langsigtede tiltag for forbedring. Gennemførelse af quick hits i organisationen. Etablering af strategi projekt der samtidig udgjorde det for et talent udviklingsprogram, med deltagelse af nøglepersoner blandt koncernens yngre medarbejdere i teamet. I sidste del af projektet skarp afsætningsstrategisk fokus, med gennemførelse af høringer på fokus markeds segmenter, med identifikation af skarp value proposition. Gennemførelse af value proposition i hele værdikæden. Nyt internationalt set-up.

 Resultat efter 4,5 år: 11,5% i Ebitda ratio (indsats copy pastet til øvrige koncernområder).

 

Fynsk førende erhvervsfremme organisation, ejet af kommuner

 Mål: Genoprette ejerskabets tillid til virksomheden ved fokus på at skabe reel vækst i fynsk erhvervsliv, målt på fremadrettede og varige private arbejdspladser. Dette skal sikre uden at virksomheden ikke udfører konkurrenceforvridende aktiviteter.

 Indsats: Diagnose i udgangspunktet med særlig fokus på stakeholder situation og kommunikationsbehov. Etablering af strategiproces med deltagelse af organisationens nøglepersoner i team, samt væsentlige stakeholdere i styregruppe. Etablering af enkel og skarp profil på de 5 stærkeste fynske klynger, med strategisk potentiale. Etablering af med ny organisatorisk struktur og design. Herunder uddannelse af medarbejdere til at kunne gennemføre business intelligence i klyngerne samt tilføre den værditilvækst i klyngerne, som lever op til mål. Reduktion af antal ansatte i virksomheden med 40%. Ny administrativ struktur og økonomistyring.

 Resultat: 2 af klyngerne, den Maritime samt Robot klyngen har opnået international status og anerkendelse med betydelig vækst i nye varige private arbejdspladser. Robot klyngen opnået EU guldcertificering. Også de øvrige klynger indenfor Food og foodtech samt Oplevelses industrien har medført betydelig øget omsætning på Fyn. Opbakning fra ejerskab og tillid i erhvervsfremme systemet. (Model med stærke strategiske klynger efterflg copy pastet i andre subregionale erhvervsfremme organisationer).

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970