Interim

Som virksomhed kan man være i en situation, hvor der er behov for at sætte ledelses kompetencer med andre faglige specialer ind i en periode. Det kan for eksempel være fordi en ny udvikling er påkrævet i virksomheden, som forudsætter kompetencer, der ikke er til stede i nuværende set-up. Det er stigende tendens, at man således vælger at supplerer med dybt faglige kompetencer for løsning af den konkrete opgave og de konkrete udfordringer.  

Vi er et team med forskellige faglige specialer på executive niveau, og er hver især dybt specialiseret både gennem løbende uddannelsesamt over 20 års erfaring, hvor vi udelukkende har beskæftiget os med at løfte specialiserede opgaver indenfor de nævnte kompetenceområder. Dette har vi gjort både på direktions-, interimniveau og som konsulenter, i samarbejde med direktioner og bestyrelser. 

Det betyder, at vi går ind og understøtter vores samarbejdspartnere i udførelsen af krævende opgaver indenfor et specialiseret fagområde, hvor ekspertviden og erfaring er afgørende for virksomheden i en kortere periode.  

Fra vores egen direktør baggrund ved vi også, hvor krævende det kan være at have eksterne samarbejdspartnere. Vores tilgang er derfor at vores samarbejdspartnere skal kunne mærke at de både får tilført ekstra ressourcer og specialiserede kompetencer. Vores samarbejdspartnere skal både kunne se vores bidrag på bundlinjen, men også på organisationens evne til at eksekvere på de igangsatte tiltag. 

Kontakt:  

Bettina Eriksen
bde@eruption.dk
Tlf +4524237530

Trine Wenck Von Wenckheim

trw@eruption.dk
Tlf +4528892970
 
 
 

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970