Make-or-Buy strategi

Hvornår skal virksomheden outsource, og hvad skal man være opmærksom på, når man vælger at outsource? De strategiske vurderinger om outsourcing, eller fastholdelse af produktionen internt kaldes Make-or-Buy diskussionen. I virkeligheden er det en diskussion om forretningsmæssig fokus. 

En vigtig forudsætning for at virksomheden klare sig godt i en skærpet konkurrencesituation er at have en skarp definition af dets kernekompetencer. Den enkelte virksomhed bør koncentrere sig om det den er god til, og skære ind til benet i deres forretningsstrategi omkring deres kernekompetencer. På den måde kan virksomheden sikre fokus på deres kerneaktiviteter, og outsource deres ikke-kerneaktiviteter. 

Har I analyseret virksomhedens aktiviteter, og kritisk vurderet disse? Tilfører aktiviteten væsentlig værdi til produktet og kunden? Er aktiviteten nem at efterligne for konkurrenter? I et stigende konkurrencepræget miljø er det vigtigt, at hele værdikæden er effektiv, og at I har truffet et klart valg om, hvad der er væsentlige kerneaktiviteter, som I selv ønsker at varetage in-house. 

Make-or-Buy beslutningen kan være altafgørende for virksomhedens fremtidige succes. Samtidig er det ligeså vigtigt at være helt skarp på eksekveringen, og at outsourcingen sker med en stram og effektiv implementering, og med de rigtige leverandører.

Hvad nytter det at være klar på sine kernekompetencer og forretningsstrategi, hvis man får valgt de forkerte samarbejdspartnere, og ender i leverancestop eller dårlig kvalitet? 

Hvor skal man vælge at outsource? Hvor skal man vælge at insource? Hvilke hensyn skal tages til teknologi, tilgængelighed af specialviden, samlet flow i værdikæden og omkostninger? Det har vi stor erfaring med, og kan udfordre jer i jeres valg. 

Kontakt:

Trine Wenck Von Wenckheim:
trw@eruption.dk
tlf. +45 28892970

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970