Supply Chain og Sourcing

Supply Chain optimering

Giv din forsyningskæde et serviceeftersyn. 

En toptunet forsyningskæde kan skabe større effekt på bundlinjen end en tilsvarende indsats på salgs-, produkt-, og prissiden. Men alligevel mangler processen, fra varen skaffes/ produceres til den er leveret til kunden, ofte ledelsesmæssige fokus omkring optimeringsmuligheder. 

Der er mange modstridende interesser i forsyningskæden: Salg ønsker et stort  lager for at sikre leveringssikkerhed, mens Supply Chain skal sikre minimale lagerbindinger og minimalt dødt lager.  Indkøb ønsker lave priser, mens leverandøren ønsker bestilling af større volumener for at imødekomme dette Salg ønsker en kort gennemløbstid gennem produktion og lager, mens produktion og lager gerne vil kende plan for produktion og lagerforsendelser i god tidOptimering af forsyningskæden er kompromisets kunst, og fokus er at identificere de mest optimale valg i hele kæden.  

Vi hjælper med analyse af relevante trin i forsyningskæden, og kommer med konkrete forbedringsforslag hvor vi finder det mest relevant i forhold til virksomhedens niveau. Supply Chain har ofte mange både interne og eksterne berøringsflader, og optimering af samarbejdet til disse er essentielt for at opnå resultater. Vi har erfaring med forbedring af samarbejdet både med eksterne og interne interessenter. Det kan være etablering af lageraftaler med leverandører, lagerføring af halvfabrikata fremfor færdigvarer, intern release proces af nye produkter, og meget mere. 

Optimering af forsyningskæden kan virke som en lang og uoverskuelig proces. Her er 80/20 reglen og sund fornuft god at have med i rygsækken. Indkøberne ved godt hvilke 10-20 leverandører der er vigtige samarbejdspartnere, og produktionsplanlæggerne ved godt hvilke produkter der er A varer og vigtige altid at være på forkant med.  

Vi hjælper med at sikre en fælles strategi for organisationen omkring væsentlige parametre for forsyningen og optimering af TCO (Total Cost of Ownership), eller på dansk – de totale omkostninger for produktet.  

Vi kan bidrage med solid viden indenfor supply chain optimering, sammen med sund fornuft. 

Sourcing & indkøbsoptimering

Der er travlt i driften, og virksomheden ved de kan gøre det bedre i relation til sourcing og indkøbsaftaler, men tiden er ofte en begrænsende faktor. Et velkendt billede i en driftsorganisation. 

De indkøbsbesparelser, som I effektuerer uden kvalitetsforringelser, kan ses direkte på bundlinjen. Besparelser der giver øget konkurrenceevne, og danner et betydeligt forbedret fundament for fremtidig vækst.  

Samtidigt er valget og samarbejdet med de rigtige leverandører afgørende i forhold til optimeringer ved produktudvikling. Ingen kan være gode til alt, og derfor er specialviden fra tætknyttet leverandører ofte essentiel for at nå det mest optimale resultat i produktudvikling eller optimering. 

Vi har mange års indgående erfaring med sourcing og indkøbsoptimering, og kan hjælpe med at optimere indkøb og skabe merværdi. Vi har et bredt netværk af kompetente leverandører, som er et værdifuldt afsæt for at finde den bedste samarbejdspartner til den enkelte opgave.  

Vi hjælper med at implementere jeres potentiale indenfor strategisk sourcing og indkøbsoptimering, så I får den bedste løsning til jeres forretning, og bundlinje. 

 Vi tilbyder blandt andet:  

  • Projektledelse af sourcing og indkøbsprojekter.  
  • Forhandling af aftaler som giver værdi for virksomheden direkte på bundlinjen. 
  • Udvikling af samarbejde med virksomhedens leverandører.
  • Implementering af nye leverandører 
  • Strukturering og kategorisering af leverandørportefølje, samt KPIstyring af indkøbet. 
  • Forbedre make-or-buy strategien for øget profit. 
  • Gode indkøbsprocesser som kan generere nye muligheder for indtjening. 
  • Værdiskabelse ved gode leverandørrelationer på produktudvikling. 
  • Træning af medarbejdere indenfor sourcing og indkøb, samt operationelt indkøb. 

“Potentialet for gode leverandøraftaler, og samarbejde er langt større end besparelser. Det er både bedre tilgængelig specialviden, nemmere hverdag, og tilfredse kunder.” Trine Wenckheim 

Kontakt:

Trine Wenck Von Wenckheim:
trw@eruption.dk
tlf. +45 28892970

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970