Procesoptimering

- At gøre tingene smartere.

Er processerne klar til skalering af output, og kan I vækste i det tempo I kan se markedet og produktet er klar til?

Gennem vores erfaring fra vækstvirksomheder indenfor high tech engineering kan vi komme med en plan for, hvor der skal optimeres, for at en vækst i værdikæde kan ske hurtigt og sikkert.

Processerne i en virksomhed, som ønsker at skalere deres værdikæde, er ofte ikke helt klart defineret, og der bruges for lang tid på uproduktive opgaver. Ligeledes mangler der ofte fokus på, at ensartede processer gør det langt nemmere at få nye medarbejdere on-boarded og produktive hurtigt med færre fejl. Det er vigtigt i alle virksomheder, der ønsker at skalere.

Procesoptimering- At gøre tingene smartere 

Vi kan hjælpe med at effektivisere og kvalitetssikre processer. Vi fokuserer på, hvordan vi kan erstatte de tunge arbejdsgange med nye og mere værdiskabende processer.

Måske oplever virksomheden, at lagrene er uhensigtsmæssige i forhold til efterspørgsel, eller at der er materialemangel i produktionen. Indkøb oplever omvendt, at de skal haste alt igennem ved leverandørerne, og ikke får etableret det optimale indkøb. En optimering af hele MRP processen, vil give markant resultat på bundlinjen med det samme.

Procesoptimering starter ofte i forbindelse med et digitaliseringsprojekt, eller nyt ERP system, men grundlæggende handler procesoptimering om at sikre smartere sammenhænge mellem de forskellige funktioner og varestrømme i virksomheden i hele værdikæden.

I mange virksomheder står manuelle processer og manglende sammenhæng mellem funktioner i vejen for vækst. Det skaber flaskehalse og gør det umuligt at skalere forretningen

Vi har hands-on erfaring, og gode resultater, med etablering og optimering af processer indenfor hele Supply Chain, med fokus på MRP optimering, Change Management, Produktionsmodning, samt proces fra RD release til drift i produktion og ved leverandører.

Kontakt:

Trine Wenck Von Wenckheim:
trw@eruption.dk
tlf. +45 28892970

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970