Lederudvikling

God ledelse

 

I forandringens tidsalder er den gode leder rollemodel i sin organisation. Personlig integritet og psykologisk indsigt i egne og andres reaktionsmønstre skaber den gode leder. Den gode leder styrker sin mentale robusthed og autoritet gennem opfølgning og feedback på adfærd og resultater.

Følgende discipliner anvendes alt efter det kortlagte behov:

Lederens værktøjskasse. Den svære samtale. Konflikthåndtering. Lederens mentale udvikling. Individuel ledercoaching. Ledelse i den digitale tidsalder. Udvikling af lederteams. Lederassessment, kompetencer og potentiale. Leadership due diligence ved virksomhedsfusioner. Implementering af en performance-og feedbackkultur. Trivselsmålinger og 360 graders evalueringer. Talentudvikling

Kontakt:

bde@eruption.dk

Bettina Eriksen

bde@eruption.dk
tlf +4524237530

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970