Strategi

Strategisk udvikling:

Strategisk udvikling kan være forårsaget af ambitionsniveauet om at være førende på sit marked, hvorfor organisationen hele tiden må udfordre sig selv og sine valgDet kan også forårsages af større forandringer eller vækst, der både medfører nye muligheder, men også udfordrer den eksisterende organisation. De helt store drivere for forandringer ses særligt indenfor teknologi, digitalisering samt de store ændringer, der ledsages af bæredygtighedsagendaen. Alt sammen forhold der medfører nye muligheder og udfordringer indenfor markeder, ændret konkurrencebillede, nye løsninger, samt bortfald af eksisterende porteføljer. 

Der er mange gode grunde til at holde et skarpt strategisk fokus, der tager højde for de forandringer, der stiller nye krav til organisationen. 

Den strategiske udvikling skal sikre den fremtidssikre positionering og etablere strategisk position på de mest attraktive og fremadrettede segmenter. Segmenter, der kendetegnes ved efterspørgslen af de forretningsmodeller eller teknologier, der har de mest optimale fremtidsperspektiver.  

En ambitiøs strategisk plan stiller ofte markante krav til organisationens gearing, men selv i tilfælde hvor den ikke gør, er det alligevel afgørende at hele værdikæden er tænkt ind i udviklingen heraf. Det er indlysende at en indsats der medfører en kraftig skalering stiller krav til gearing og store procesoptimeringer. Men generelt er det afgørende for eksekveringskraften, at hele værdikæden er tænkt ind allerede i den strategiske udviklingsproces. Det skal øge succesraten for ejerskab og forståelse for bidrag og roller i en succesfuld gennemførelse af strategien.

Kontakt:

Bettina Eriksen
bde@eruption.dk
Tlf +4524237530

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970