Fordi du som leder ved, at den gode værktøjskasse ikke alene sikrer optimal succes

Kontakt os

Hvorfor vælge os..

Vi er et team, som alle har en baggrund på direktionsniveauog masser af praktisk erfaring fra både internationale virksomheder, SMV’er og start-ups. Vi er hver især, dybt specialiserede inden for vores faglige område med over 20 års erfaring, hvor vi har beskæftiget os med at løfte specialiserede opgaver indenfor vores kompetenceområder. Det har vi gjort både på direktions-, interim niveau og som konsulenter, i samarbejde med ejere, direktioner og bestyrelser. 

Det betyder blandt andet, at vi i tilgangen til opgaverne går ind og understøtter vores samarbejdspartner i udførelsen af krævende opgaver, der stiller krav til specialisering, og hvor ekspertviden er afgørende for virksomheden i en kortere periode. 

Med mange års praktisk erfaring, har vi arbejdet med et utal af forskelligartede udfordringer. En erfaring og specialisering, der giver vores samarbejdspartnere en tryghed, og tillid i et krævende forløb. 

Vi tilbyder…

Fremtidssikker position

Den strategiske udvikling skal sikre den fremtidssikre positionering. Etableret på de segmenter, forretningsmodeller eller teknologier, der har de mest optimale fremtidsperspektiver. 

God ledelse

Kunsten i ledelse er at gøre udfordringerne enkle og målbare. Kommunikere klare forventninger til medarbejderne og følge op på deres indsats.  Heraf følger en motiveret og resultatorienteret organisation.

Digital transformation

Med stadig større hastighed medfører nye teknologier, at virksomhedens eksisterende portefølje overflødiggøres, eller bliver uønsket på grund af miljømæssige påvirkningerDet kan derfor være fornuftigt at få virksomhed, og omverden, gået igennem i sømmene for udfordringermuligheder og organisatorisk parathed i forhold hertil.

Skalerbar værdikæde

Store ambitioner stiller markante krav værdikædens gearing.

En kraftig skalering stiller store krav til gearing og procesoptimeringer i hele værdikæden. Vi kan skabe, og optimere processer, som sikrer, at hele din forsyningskæde hænger optimalt sammen også når du vil skalere din virksomhed.

Etik og værdier

Fra vores egen direktør baggrund ved vi, hvor krævende det kan være at have eksterne samarbejdspartnere.  

Vores tilgang er derfor, at vores samarbejdspartnere skal kunne mærke, at de både får tilført ekstra ressourcer og specialiserede kompetencer. Dette kan, for eksempel, foregå ved at vi er meget handson, og eksekverende i samarbejdsforløbet.  

Vi ved hvad det betyder, når vi igennem projektets udførelse arbejder sammen med virksomhedens medarbejdere, og sætter dem i stand til at eksekvere. For virksomheden betyder det, at der internt både er ressourcer og kompetencer til fortsat at navigere og eksekvere, når vores del af forløbet er tilendebragt.  

I en verden hvor forandringer sker med større og større hastighed, vil forudsætningerne for en vilkårlig plan hurtigt ændre sig. Derfor skal virksomhedens interne ressourcer igennem forløbet have værktøjskasse og forudsætninger til den agilitet en succesfuld implementering over tid kræver.

Vvil forstå og bidrage til sammenhængskraften i hele værdikæden. Vi vil forstå det organisatoriske udgangspunkt, som har betydning for optimal og succesfuld eksekvering. 

Ud fra det bedste match mellem indsats, omkostninger og resultat, tager vi altid udgangspunkt i virksomhedens situationofte med baggrund i en indledende diagnose. Vores forskellige kompetencer medfører, at vi både er forpligtet til og KAN iværksætte de rette aktiviteter med de rette kompetencer i forhold til den enkelte virksomheds behov og udgangspunkt. 

Trine Wenck Von Wenckheim

Partner

Trine er Supply Chain specialist, og har et stærkt blik for at se optimeringer på tværs af værdikæden. Trines speciale er optimering af flowet, og processer i den samlede værdikæde. En gennemgribende optimering af værdikæden er afgørende når man skal geare en virksomhed til en succesfuld og ekspansiv skaleringsstrategi.   

Trines bidrager endvidere med stor viden og målbare resultater omkring optimering af ERP ved øget digitalisering. 

 

Bettina Eriksen

Managing Partner

Bettinas speciale er at arbejde med at sikre virksomheden en fremtidssikker position med sammenhæng i organisationsstruktur og værdikæde. 

Med de dominerende drivere inden for digitalisering og bæredygtighed, oplever mange virksomheder at deres eksisterende strategiske position udfordres, hvorfor den strategiske udvikling sættes i fokus.

 

mads nyt

Mads Graves

Partner

Mads er en erfaren leder med mere end 20 år som medlem af direktion og bestyrelser herunder i alt cirka 10 som leder i den offentlige sektor..

Mads er uddannet journalist og Master of Public Management fra Syddansk Universitet. Herudover har han gennemført lederprogrammer på Stanford University og INSEAD Business School.

Mads har i en årrække undervist og virket som censor på forskellige uddannelsesinstitutioner på fagområderne kommunikation og organisation. 

 

Vi møder gerne op til uforpligtende sparring eller inspiration, og drøfter mulighederne for at der kan skabes værdi i jeres organisation.

Kontakt os

Vi er altid klar til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere oplysninger.

bde@eruption.dk   +45 24237530

trw@eruption.dk    +45 28892970